ZAREJESTRUJ BEZWARUNKOWĄ GWARANCJĘ

Dziękujemy za zakup progresywnych soczewek okularowych Nikon.

Jako pionier technologii optycznej, Nikon dąży do zaprojektowania takich soczewek, które zagwarantują najlepszą jakość widzenia każdemu użytkownikowi okularów. Szkła okularowe Nikon są synonimem najwyższej jakości.

Teraz możesz cieszyć się pełnym bezpieczeństwem użytkowania, rejestrując bezwarunkową gwarancję dla Twoich okularowych szkieł progresywnych Nikon. Bezwarunkowa gwarancja obejmuje wszystkie rodzaje uszkodzeń.

Wypełnij formularz rejestracji gwarancji i ciesz się pełnym bezpieczeństwem użytkowania.

UWAGA!

Numer certyfikatu soczewek zawsze:

  • składa się z 8 cyfr
  • rozpoczyna się od cyfry 1
  • znajduje się w lewym górnym rogu certyfikatu

DANE UŻYTKOWNIKA SZKIEŁ PROGRESYWNYCH NIKON

Maksymalny rozmiar pliku: 10MB

Załadowanie plików trwa zwykle około 5-10 sekund. Zanim przejdziesz dalej proszę odczekaj kilka sekund.


1. Administratorem danych osobowych jest JZO S. A. ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000644768; NIP: 611-10-15-261.

2. Dane kontaktowe Inspektora Danych Osobowych: e-mail: iod@jzo.com.pl.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bezwarunkowej gwarancji na podstawie niezbędności do wykonania umowy, której są Państwo stroną lub niezbędności do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez JZO S.A. przez okres trwania umowy. Może on zostać przedłużony okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zgodnie z przepisami prawa w szczególności Kodeksu cywilnego. 24 miesięcy liczony od 31.12.2020 r.

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.