Blauwviolet licht¹-glazen

Blauwviolet licht¹ is in toenemende mate alomtegenwoordig in onze omgeving, door de blootstelling aan uv buiten en binnen via ramen, maar ook door het wijdverbreide gebruik van kunstmatige verlichting en digitale apparaten.

Nikon ontwikkelt blauwviolet licht¹-filteroplossingen die gelijke tred houden met het hoge tempo van ons moderne, digitale leven. Zonder zorgen hard werken en hard spelen.

1. Blauwviolet licht ligt tussen 400 en 455 nm zoals vermeld in ISO TR 20772:2018.