Warunki korzystania

Witamy na stronie «www.nikon-lenswear.pl. Decydując się na dostęp do strony internetowej «www.nikon-lenswear.pl», akceptujesz warunki niniejszej informacji prawnej regulującej korzystanie ze strony.
Celem tej witryny jest dostarczenie informacji na temat szkieł okularowych marki Nikon.

Strona ta jest własnością:
JZO S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryńskiego 12, 58-500 Jelenia Góra, KRS 0000644768, NIP: 6111015261, kapitał zakładowy w wysokości 1.030.500 zł (dalej “JZO”)
E-mail : marketing@jzo.com.pl
Tél : + 48 75 64 14 100

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA


Wejście w życie – Warunki
Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania wchodzą w życie po ich opublikowaniu na stronie internetowej i mają zastosowanie do użytkowników strony internetowej przez cały czas korzystania ze strony internetowej, dopóki nie zostanie ona zastąpiona przez nową wersję Ogólnych Warunków Użytkowania.
JZO zastrzega sobie prawo do wprowadzania, od czasu do czasu i bez uprzedniego powiadomienia, niniejszych informacji prawnych i ogólnych warunków użytkowania. Z tego powodu zachęcamy do regularnego przeglądania jego zawartości.

Ogólne ostrzeżenie
JZO, właściciel tej strony, dąży do zapewnienia, iż informacje udostępniane
w niniejszym dokumencie są dokładne i aktualne w momencie umieszczenia w Internecie.

Dodatkowo JZO

·  nie zapewnia gwarancji co do dokładnego i wyczerpującego charakteru tych informacji

· zastrzega sobie prawo do modyfikowania i poprawiania w dowolnym czasie i bez powiadomienia, treści dokumentów publikowanych na stronie internetowej
W związku z tym JZO nie ponosi odpowiedzialności za:

· wszelkie nieprecyzyjne informacje, niedokładności lub pominięcia mające wpływ na informacje udostępnione na tej stronie

· jakąkolwiek szkodę spowodowaną nielegalną ingerencją osób trzecich, która może doprowadzić do zmiany tych informacji

· lub, bardziej ogólnie, za wszelkie szkody, bezpośrednie lub wynikowe, niezależnie od przyczyny, źródła, charakteru i konsekwencji tego, spowodowane przez dostęp lub niemożność uzyskania dostępu do tej strony internetowej przez jakąkolwiek osobę, poprzez użycie strony internetowej i / lub jakiekolwiek przekonanie o prawdziwości informacji pochodzących bezpośrednio lub pośrednio ze strony internetowej.

Ochrona praw własności intelektualnej

Ta strona internetowa jest dziełem intelektualnym chronionym prawem własności intelektualnej. O ile nie wskazano inaczej, prawa własności intelektualnej związane z dokumentami zawartymi na stronie internetowej i każdym z utworzonych dla niej elementów są wyłączną własnością JZO, która nie przyznaje żadnej licencji ani prawa innego niż umożliwiające dostęp do strony.

Ta strona internetowa respektuje prawa autorów. Wszelkie prawa autorów chronionych dzieł reprodukowane i przekazywane na tej stronie są zastrzeżone. Wszelkie nieautoryzowane korzystanie z niniejszych materiałów innych niż indywidualne i prywatne konsultacje oraz powielanie jest zabronione.

Powielanie wszelkich dokumentów opublikowanych na tej stronie jest dozwolone wyłącznie w celach informacyjnych w kontekście osobistego i prywatnego użytku; jakiekolwiek powielanie i wykorzystywanie kopii wykonanych w jakimkolwiek innym celu jest wyraźnie zabronione.

Marki, patenty, logo, modele, zdjęcia, filmy, projekty graficzne i inne aktywa objęte prawami własności intelektualnej i wymienione na niniejszej stronie internetowej są własnością JZO lub zostały wydane pozwolenia na ich wykorzystanie. Nie można udzielać żadnych praw ani licencji dla żadnego z wyżej wymienionych elementów bez pisemnej zgody JZO lub stron trzecich posiadających odpowiednie prawa.

Linki do innych witryn

Linki do innych stron internetowych, które mogą być zawarte w niniejszej witrynie, są zamieszczone wyłącznie w celach informacyjnych.

JZO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek linki do takich stron internetowych: nie ponosi odpowiedzialności za produkty, reklamy lub jakiekolwiek artykuły lub usługi lub ogólnie za treści zawarte na tych stronach internetowych, do których odnoszą się wspomniane linki.

Nie zapewnia się gwarancji bezpieczeństwa danych na stronach internetowych, na które mogą wskazywać niektóre z podanych tutaj łączy. Ważnym jest, aby w tym kontekście podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności, a firma JZO nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody poniesione w wyniku dostępu do innych stron internetowych, niezależnie od przyczyny, pochodzenia, charakteru i konsekwencji. Należy pamiętać, że witryny internetowe podlegają osobnym warunkom użytkowania.